050 9108 407 asiakaspalvelu@cupa.fi

Tietosuojakäytäntö

LVI-Cupa Oy (myöhemmin "LVI-Cupa“ tai "Me“ tai "Meille") kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellusten käytöstä (myös online-palvelujen käytöstä) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.

LVI-Cupa kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme online-palveluissa käydessäsi, luottamuksellisesti ja lakimääräysten mukaisesti. Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.

Vastuullinen

Tietojesi käsittelystä vastuullinen on LVI-Cupa Oy; poikkeukset on selostettu näissä tietosuojahuomautuksissa. Yhteystietomme ovat:

LVI-Cupa Oy

Viirinkankaantie 20 A 6

96300 Rovaniemi

puh. 0509108407

maunu.rantanen@cupa.fi

www.cupa.fi

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

Käsiteltävien tietojen kategoriat

Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:

· Yhteystiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, IP-osoite)

· Sopimuskantatiedot (sopimuksen nimi, tuote- tai sopimusintressi)

· Asiakashistoria

· Sopimuslaskutus – ja maksutiedot

· Suunnittelu- ja ohjaustiedot

· Transaktiotiedot

· Ammatilliset tiedot (kuten opinnot, erityistaidot)

· Jäsenen perustiedot (kuten jäsentaso, pisteet, tuoterekisteröinnit)

· Hakutiedot (kolmansilta osapuolilta, esim. haut tai julkisista hakemistoista)

Periaatteet

Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus-. ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajat käsittelevät henkilö-kohtaisia tietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

1. Tämän onlinepalvelun tarjoaminen

(Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).

2. Itse toteutettu tai ulkopuolisen toteuttama mainonta sekä markkinatutkimus ja saavutettavuusmittaus lain sallimassa laajuudessa tai suostumukseen perustuen

(Oikeusperuste: suostumus / oikeutettu intressi taholtamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).

3. Tuote- tai asiakaskyselyt postituksia käyttäen

(Oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen).

Huomautus: Jos annamme kyselyt markkinatutkimusyrityksen tehtäväksi, se toimii ainoastaan toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaisesti.

4. Tuote- tai asiakaskyselyt sähköpostitse ja/tai puhelimitse, jos siihen on saatu suostumus

(Oikeusperuste: suostumus).

Huomautus: Jos annamme kyselyt markkinatutkimusyrityksen tehtäväksi, se toimii ainoastaan toimeksiantomme ja ohjeidemme mukaisesti.

5. Arvontojen tai alennuskampanjoiden toteuttaminen kulloistenkin arpajaismääräysten tai alennuskampanjaehtojen mukaisesti

(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen).

6. Uutiskirjeen lähettäminen vastaanottajan suostumuksella sähköpostitse tai tekstiviestinä/multimediaviestinä

(Oikeusperuste: suostumus).

7. Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen

(Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme oikeuksiemme toteuttamiseksi ja puolustamiseksi).

8. Liidien/projektien seuranta

(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen)

9. Myynnin aikaansaaminen

(Oikeusperuste: sopimuksen täyttäminen)

10. Asiakkaan ostokäyttäytymisen segmentointi ja profilointi

(Oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen)

11. Pätevyyden profilointi

(Oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen)

12. Jäsentilanteen profilointi

(Oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen)

13. Projektitietojen vaiheistus

(Oikeusperuste: oikeutettu intressi tuotteiden/palvelujen kehittämiseen)

Rekisteröityminen

Jos haluat käyttää palveluja, jotka vaativat sopimuksen tekemistä, pyydämme sinua rekisteröitymään. Rekisteröitymisen myötä keräämme sopimuksen perusteita ja täyttämistä varten tarvittavia henkilökohtaisia tietoja (esim. etunimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, mahdollisesti halutun maksutavan tiedot tai tilinhaltijan tiedot) sekä mahdollisesti muita tietoja vapaaehtoisuuden periaatteella. Pakolliset tiedot merkitsemme tähdellä *.

Lokitiedostot

Aina internetin käytön yhteydessä tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyiden vuoksi (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) lyhyeksi ajaksi ja sitten poistamme ne. Lokitiedostot, joiden pitempi säilyttäminen todistetarkoituksia varten on tarpeen, erotetaan poistettavista, kunnes kukin tapaus on lopullisesti saatu selvitettyä, ja ne voidaan yksittäisessä tapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analyysitarkoituksiin; tähän liittyen ks. kappale Verkkoanalyysi.

Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavat tiedot:

· Sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palveluun on menty;

· sen nettisivun internetosoite, josta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL);

· sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta onlinepalveluun on menty;

· avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;

· käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;

· siirretty tietomäärä;

· käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Playeria varten);

· http-tilan koodi (esim. "kysely onnistunut" tai "haluttua tiedostoa ei löydy").

Lapset

Tätä onlinepalvelua ei suunnata alle 16-vuotiaille lapsille.

Erityiskategorioiden tiedot

Tämä onlinepalvelu käsittelee henkilöösi liittyviä erityiskategorioiden tietoja (esim. tietoja terveydestä, uskonnosta tai seksuaalisesta suun-tauksesta) lakisääteisten määräysten mukaisesti vain, jos siihen olet antanut nimenomaisen suostumuksen tai olet ne selvästi itse julkistanut.

Tietojen välittäminen

Tietojen välittäminen muille vastuullisille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin muille vastuullisille, jos se sopimuksen täyttämisen vuoksi on tarpeen, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi välittämiseen tai suostumuksesi siihen on olemassa. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löydät kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Mikäli tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle oikeutetun intressin perusteella, se selostetaan näissä tietosuojahuomautuksissa.

Lisäksi tietoja voidaan välittää muille vastuullisille, jos meidät lakisääteisten määräysten tai täytettävän viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen perusteella siihen on velvoitettu.

Palveluntuottajat (yleiset)

Me annamme ulkopuolisille palveluntuottajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, myynnin hallintaan, maksuliikenteeseen ohjelmointiin, tietojen tallennukseen ja Hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, erityisesti että he käsittelevät ja suojaavat heille tallennettuja tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen.

Maksupalveluntarjoajat

Käytämme ulkopuolisia maksupalveluntarjoajia.

Riippuen siitä, millaisen maksutavan tilausprosessissa valitset, välitämme maksun käsittelyä varten kerätyt tiedot (esim. pankkiyhteys tai luottokorttitiedot) maksutavan myötä toimeksiannon saaneelle rahalaitokselle tai sille maksupalveluntarjoajalle, jolle olemme maksuliikennetoimeksiannon tehneet. Osittain maksupalveluntarjoajat keräävät ja käsittelevät näitä tietoja myös vastuullisena. Siltä osin pätevät kulloisenkin maksupalveluntarjoajan tietosuojahuomautukset.

Välittäminen vastaanottajalle

Euroopan talousalueen ulkopuolella Voimme välittää henkilökohtaisia tietoja myös vastaanottajille, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme ennen välittämistä, että vastaanottajalla on kohtuullisen tason tietosuoja (esim. EU-komission kyseistä maata koskevan kohtuullisuuspäätöksen perusteella) tai että vastaanottaja on sopinut Euroopan unionin niin sanottujen EU-standardisopimusehtojen noudattamisesta tai että suostumuksesi välittämiselle on olemassa.

Voit saada meiltä yhteenvedon vastaanottajista kolmansissa maissa ja kopion kohtuullisen tietosuojatason varmistamiseksi konkreettisesti sovituista säännöistä.

Tätä varten käytä tietoja kappaleessa Yhteystiedot.

Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun onlinepalvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytys-määräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).

Arvonnat tai alennuskampanjat

Jos osallistut järjestämäämme arvontaan tai alennuskampanjaan, käytämme tietojasi voitosta ilmoittamiseen ja tuotteidemme mainontatarkoituksiin lain sallimassa laajuudessa tai jos olet siihen antanut suostumuksesi. Yksityiskohtaisia tietoja arvonnoista tai alennuskampanjoista löydät niitä koskevista osallistumisehdoista.

Evästeiden käyttö

Yleistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka online-palveluissa käydessäsi tallentuvat tietokoneellesi. Kun menet uudelleen samaan online-palveluun, selaimesi lähettää evästeen sisällön kyseiselle palveluntarjoajalle takaisin mahdollistaen päätelaitteen uudelleen tunnistamisen. Evästeiden lukeminen mahdollistaa meille muokata online-palvelumme sinulle käyttöä helpottavan optimaaliseksi.

Evästeiden poisto käytöstä ja poistaminen

Kun vierailet verkkosivustollamme, sinulle esitetään evästeiden ponnahdusikkunakysymys, sallitko sivustomme tallentaa evästeitä tietokoneellesi vai haluatko kytkeä evästeet asetuksissa pois käytöstä.

Jos valitset, että et salli evästeitä, selaimeesi tallentuu osallistumisesta kieltäytymisen Opt-Out-eväste. Tätä evästettä käytetään yksinomaan eston kohdistamiseen. Evästeiden kytkeminen pois käytöstä voi kuitenkin johtaa siihen, että verkkosivustomme jotkin yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissäsi. Ota huomioon, että Opt-Out-eväste voi teknisistä syistä toimia vain sillä selaimella, jolla se otettiin käyttöön. Jos poistat evästeet tai käytät toista selainta tai toista päätelaitetta, Opt-Out-eväste on otettava käyttöön uudelleen.

Asetusmahdollisuus ei kata evästeitä, jotka kolmansien osapuolien verkkosivuilla käydessäsi muut palveluntarjoajat tallentavat.

Selaimesi kautta voit kuitenkin milloin tahansa poistaa kaikki tallentuneet evästeet. Tähän löydät ohjeita selaimesi Apua-toiminnoista. Se voi kuitenkin johtaa siihen, että jotkin yksittäiset toiminnot eivät enää ole käytettävissäsi.

Lisäksi seuraavan verkkosivun kautta on mahdollista hallinnoida kolmansien osapuolten palveluntarjoajien evästeiden käyttöä ja estää se:

http://www.youronlinechoi-ces.com/de/praferenzmanagement

Me emme ole kyseisen verkkosivuston ylläpitäjä, joten emme ole vastuussa siitä emmekä voi vaikuttaa sen sisältöihin ja käytettävyyteen.

Käyttämiemme evästeiden yhteenveto

Tästä kappaleesta löydät yhteenvedon käyttämistämme evästeistä.

Ehdottomasti tarpeelliset evästeet

Tietyt evästeet tarvitaan, jotta luotettavasti voimme tarjota onlinepalvelumme. Tähän kategoriaan sisältyvät esim.

· evästeet, joiden avulla käyttäjämme tunnistetaan tai valtuutetaan;

· evästeet, joiden avulla tietyt käyttäjäsyötöt (esim. ostoskorin sisältö tai online-lomakkeen sisältö) tallennetaan tilapäisesti;

· evästeet, joiden avulla tietyt käyttäjävalinnat (esim. haku- tai kieliasetukset) tallennetaan;

· evästeet, jotka tallentavat tietoja video- tai audiosisältöjen häiriöttömän toistamisen takaamiseksi.

Analyysievästeet

Käytämme analyysievästeitä tallentaaksemme käyttäjiemme käyttötietoja (esim. napsautetut mainospalkkikohdat, vieraillut alasivut, tehdyt hakukyselyt) ja voidaksemme analysoida niitä tilastollisesti.

Mainosevästeet

Käytämme evästeitä myös mainonnallisiin tarkoituksiin. Näiden evästeiden avulla luotuja käyttöprofiileja (esim. napsautetut mainospalkkikohdat, vieraillut alasivut, tehdyt hakukyselyt) käytämme näyttääksemme sinulle mainoksia tai tarjouksia, jotka on räätälöity kiinnostuksen kohteidesi perusteella ("intressiperustainen mainonta").

Kolmannen osapuolen mainosevästeet

Sallimme myös muiden yritysten kerätä käyttäjiemme tietoja mainosevästeiden avulla. Se antaa meille ja kolmansille osapuolille mahdollisuuden näyttää onlinepalvelumme käyttäjille intressipohjaista mainontaa, joka perustuu käyttäjäkäytöksesi (esim. napsautetut mainospalkkikohdat, vieraillut alasivut, tehdyt hakukyselyt) analysointiin kokonaisuutena eikä vain onlinepalveluumme rajoittuen.

Konversioevästeet

Konversioseurantayhteistyökumppanimme tallentaa tietokoneellesi evästeen ("konversioeväste“), kun kyseisen yhteistyökumppanin mainoksen kautta tulet meidän verkkosivustollemme. Näiden evästeiden voimassaolo päättyy yleensä 30 päivän kuluttua. Jos vierailet tietyillä sivuillamme ja evästeen voimassaolo ei vielä ole päättynyt, me ja kulloinenkin konversioseurantayhteistyökumppanimme voimme tunnistaa, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja siten ohjautunut sivustollemme. Konversioevästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään konversiotilastojen luomiseen ja niiden käyttäjien kokonaislukumäärän selvittämiseen, jotka ovat napsauttaneet kyseistä mainosta ja edelleen ohjautuneet konversioseurantatunnisteella merkitylle sivulle.

Seurantaevästeet yhteisöpalvelulaajennusten yhteydessä

Onlinepalvelujemme joillakin sivuilla on muiden palveluntarjoajien (esim. Facebook, Twitter) sisältöjä ja palveluja, jotka puolestaan voivat käyttää evästeitä ja aktiivisia komponentteja. Meidän ei ole mahdollista vaikuttaa näiden palveluntarjoajien tekemään henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. Tarkempia tietoja yhteisöpalvelulaajennuksista löydät kappaleesta Yhteisöpalvelulaajennukset.

Verkkoanalyysi

Tarvitsemme tilastollista tietoa onlinepalvelumme käytöstä, jotta voimme kehittää palveluamme käyttäjäystävällisemmäksi sekä tehdä tavoitettavuusmittauksia ja markkinointitutkimusta.

Tähän tarkoitukseen käytämme tässä kappaleessa kuvattuja verkkoanalyysityökaluja.

Näillä työkaluilla analyysievästeistä tai lokitiedostojen analyysistä luotuja käyttöprofiileja ei yhdistetä henkilökohtaisiin tietoihin. Työkalut eivät käytä käyttäjien IP-osoitteita joko lainkaan tai ne lyhentävät ne heti keräämisen jälkeen.

Työkalujen tarjoajat käsittelevät tietoja vain tilauskäsittelijöinä ohjeistuksemme mukaisesti eivätkä omiin tarkoituksiinsa.

Löydät jokaiseen työkaluun liittyen seuraavassa tietoja kulloisestakin palveluntarjoajasta ja siitä, kuinka voit estää työkalua keräämästä ja käyttämästä tietoja.

Opt-Out-evästeitä käyttävien työkalujen yhteydessä on otettava huomioon, että Opt-Out-toiminto on laite- tai selainkohtainen ja että se koskee vain juuri käytettävää päätelaitetta ja selainta. Jos käytät useampia päätelaitteita tai selaimia, sinun pitää asettaa Opt-Out-eväste jokaiseen yksittäiseen päätelaitteeseen ja jokaiseen käytettävään selaimeen.

Lisäksi voit estää käyttöprofiilien muodostamisen kokonaan poistamalla evästeet kokonaan käytöstä; tähän liittyen ks. kappale Evästeiden poisto käytöstä ja poistaminen.

Google Analytics

Google Analyticsin toteuttaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Käytämme Google Analyticsiä Googlen tarjoamien lisätoimintojen kanssa IP-osoitteiden ano-nymisointiin. Tällöin Google yleensä jo EU:n alueella ja vain poikkeustapauksissa vasta USA:ssa lyhentää IP-osoitteen ja joka tapauksessa tallentaa sen vain lyhennetyssä muodossa. Voit estää tätä työkalua keräämästä ja analysoimasta tietojasi lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä tarjolla olevan selaimen lisäosan: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Uutiskirje

Uutiskirje kirjautumisen kanssa; perumisoikeus

Onlinepalvelumme puitteissa voit tilata uutiskirjeen. Siihen käytämme niin sanottua kaksinkertaisen suostumuksen (Double Opt-In) menetelmää, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeitä sähköpostitse, käytämme mobiilia ilmoituspalvelua (kuten WhatsApp), lähetämme tekstiviestejä tai Push-ilmoituksia, jos olet ensin antanut meille nimenomaisen suostumuksesi napsauttamalla jotakin linkkiä uutiskirjepalvelun aktivoinnin ilmoituksessa. Jos myöhemmin päätät lopettaa uutiskirjeiden saamisen, voit milloin tahansa perua tilauksesi perumalla suostumuksesi. Peruminen tehdään sähköpostiuutiskirjeiden osalta uutiskirjeessä olevalla linkillä tai kulloisenkin onlinepalvelun hallinnointiasetuksissa. Vaihtoehtoisesti ota meihin yhteys kappaleen Yhteystiedot tietojen mukaisesti.

Ulkoiset linkit

Onlinepalvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien − meihin liittymättömien palveluntarjoajien − verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen meillä ei enää ole vaikutusta siihen henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai sen sivun URL, jolla linkki sijaitsee) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, jota kolmas osapuoli linkin napsauttamisen myötä tekee, koska kolmannen osapuolen toiminta ei tietenkään enää ole meidän valvottavissa. Emme vastaa kolmansien osapuolien suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

Turvallisuus

Henkilöstömme ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksi pääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen:

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit saattaa voimaan oikeutesi saada tietoa henkilökohtaisista tiedoistasi, joita me sinusta käsittelemme.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:

Voit vaatia meitä korjaamaan virheellisiä tietoja ja ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ täydentämään tai poistamaan tietojasi.

Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksi pääsyä sellaisiin tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraavassa).

Käsittelyn rajoitukset:

Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen käsittelyn kieltäminen:

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen:

Voit lisäksi milloin tahansa antaa kiellon henkilökohtaisten tietojesi käyttämisestä kaupallisiin tarkoituksiin ("mainoskielto"). Ota huomioon, että organisatorisista syistä suostumuksesi peruminen ja tietojesi käyttö jo käynnissä olevan kampanjan kanssa voivat mennä päällekkäin.

Tietojenkäsittelyn kielto oikeusperusteen "oikeutettu intressi“ yhteydessä:

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely, jos siihen oikeusperusteena on olemassa oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suostumuksen peruminen:

Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

Tietojen siirrettävyys:

Sinulla on myös oikeus saada välitettynä tiedot, jotka olet meille käyttöön antanut, sellaisessa jäsennellyssä, kelpoisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai ‒ jos teknisesti toteutettavissa ‒ vaatia, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle:

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden tietosuojaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tai osavaltiosi tietosuoja-asioista tai meitä valvovalle tietosuojaviranomaiselle.

Se on:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Puh. 029 56 66700
 Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Tietosuojahuomauksen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, jos se teknisen kehityksen myötä on tarpeen. Tällaisissa tapauksissa mukautamme myös tietosuojahuomautuksemme vastaavasti. Siksi pyydämme aina ottamaan huomioon tietosuojahuomautuksemme ajantasaisen version.

Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyden, käytä kappaleessa "Vastuullinen" annettua osoitetta.

Henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn liittyvien oikeuksiesi voimaansaattamiseksi, tietosuojaloukkauksista ilmoittamiseksi sekä selvityspyyntöjen tai valitusten esittämiseksi suositamme, että käännyt konsernimme tietosuojavastaavan puoleen:

Maunu Rantanen

LVI-Cupa Oy

maunu.rantanen@cupa.fi

Päiväys: 20.10.2019